Co tak naprawdę robi adwokat?

Adwokat to jeden z zawodów, który uchodzi w przestrzeni publicznej za jeden z bardziej prestiżowych. Jednak przygotowanie się do wykonywania tego rodzaju zawodu wymaga nie tylko ogromnego nakładu pracy, ale również pewnych predyspozycji. Obecnie różnych zawodów, jakie związane są bezpośrednio z prawem, jest tak dużo, że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, czym konkretnie zajmuje się osoba, która piastuje ten zawód. Czym się konkretnie zajmuje prawnik? Adwokat to przede wszystkim specjalista z konkretnej dziedziny prawa, która posiada kierunkowe wykształcenie prawnicze wraz z ukończoną aplikacją adwokacką. Może poszczycić się zdanym egzaminem, który uprawnia go do wykonywania zawodu. Najogólniej rzecz ujmując, prawnik zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej dla ludzi. Jednak czym dokładnie? Adwokat – kim jest i czym się zajmuje? Potocznie adwokat nazywany jest również mecenasem. Tego rodzaju nazewnictwo funkcjonuje przede wszystkim jako zwrot grzecznościowy w sytuacjach, kiedy bezpośrednio zwracamy się do osoby prawnika lub w oficjalnych pismach. Prawnik, to także osoba, która musi doskonale znać przepisy, a tym samym potrafić zastosować ich wykładnie w realnych sprawach. Niemniej adwokat to najniższy stopień zawodowy, jeżeli zestawi się go z innymi rodzajami zawodów prawniczych, których obecnie jest bardzo wiele. Należą do nich sędzia, komornik lub prokurator. Jednak czym konkretnie zajmuje się prawnik? ·     sporządzanie opinii prawnych, ·     udzielanie pomocy prawnej, ·     opracowywanie skutecznych projektów aktów prawnych, ·     występowanie przed urzędami i sądami, ·     tworzenie umów i wielu innych domów, które posiadają charakter prawny. Większość osób posiadające wykształcenie prawnicze decyduje się na otworzenie własnych kancelarii. Renoma, a także opinie środowiska w bardzo mocnym, a w zasadzie największym stopniu warunkują, to czy dany adwokat cieszy się zaufaniem publicznym. Warto tutaj zaznaczyć, że wszelkie nieetyczne zachowania ze strony adwokata mogą nieść dla niego bardzo negatywne konsekwencje. Jak zostać adwokatem? Zawód prawnika to jeden z tych elitarnych zawodów, o których marzy bardzo duża ilość osób. Jednak jak można się domyśleć, zostanie adwokatem, wcale nie należy do najprostszych zadań. Najlepsi prawnicy swoje zachowania do zawodu zazwyczaj zaczynają już w szkole średniej. Tym samym pierwszym krokiem w kierunku zawodu mecenasa jest bardzo dobre zdanie egzaminu maturalnego. Z kolei późniejsze egzaminy na studiach, które czekają początkujących adeptów prawa, także nie należą do najłatwiejszych. Wymagają ogromnych nakładów pracy, a także poświęcenia się bez reszty nauce. Także obronienie pracy magisterskiej, to nie koniec drogi, a zaledwie początek – jeszcze trudniejszego etapu, jakim jest aplikacja prawnicza. Aplikacja prawnicza Na drodze do zostania wziętym prawnikiem aplikacja to kolejny krok, który należy wykonać po ukończeniu studiów wyższych. W obecnych realiach dostanie się na aplikacje, szczególnie do renomowanych miejsc, także nie jest prostym zadaniem. Sama aplikacja trwa kolejne trzy lata, a egzamin końcowy składa się z zestawu 150 pytań jednokrotnego wyboru, gdzie minimalna liczba punktów do zdobycia to 100. Zakres egzaminu jest bardzo szeroki, co także wpływa na poziom jego trudności. Niemniej ukończenie aplikacji to jedyna droga, która pozwala młodemu adwokatowi na pracę w konkretnym segmencie prawa. Dobry adwokat – jakie powinien mieć cechy? Prawnik, który cieszy się na rynku zaufaniem klientów oraz pozytywną reputacją, to najczęściej osoba, która może poszczycić się wieloma sukcesami. Jednak co konkretnie cechuje dobrego adwokata? Przede wszystkim jest to osoba, która musi być gotowa na nieustanne przyswajanie nowej wiedzy w zakresie zmieniającego się prawa. Zatem nie można powiedzieć, że zawód prawnika to jeden z tych, w których przez lata dzieje się to samo, a przepisy prawne nie ulegają zmianom. Wręcz przeciwnie, dobry prawnik na bieżąco śledzi zachodzące zmiany, aby na bieżąco aktualizować swoją wiedzę. Tym samym każdy dobry adwokat będzie charakteryzował się poza ogromną (aktualną wiedzą), także dużym profesjonalizmem. Dodatkowo w pracy z klientami każdy prawnik musi wykazywać się ponadprzeciętną lojalnością oraz dyskrecją. Bez tego niemożliwe będzie pozyskiwania zaufania klientów. Ponadto niezwykle potrzebną cechą będzie także empatia, komunikatywność, a także otwartość w codziennych relacjach z innymi ludźmi.

czytaj więcej

Pomoc prawna Kartuzy – zdecyduj się na doświadczoną kancelarię

Określeniem pomocy prawnej obejmuje się wszystkie czynności podejmowane na rzecz jednostki lub innego podmiotu stosunków prawnych, a więc występowanie w imieniu klienta w różnych sprawach, także sądowych. Zajmuje się tym szereg specjalistów - adwokaci, prawnicy, radcy prawni, doradcy podatkowi czy notariusze. Ich celem jest prawna ochrona interesów swojego klienta i to właśnie od nich często zależy rezultat podjętych działań. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej kancelarii.  Spis treści: Kiedy skorzystać z usług pomocy prawnej?Pomoc prawna Kartuzy - kogo wybrać?Co nam gwarantuje wybór odpowiedniego adwokata lub radcy? Kiedy skorzystać z usług pomocy prawnej? Usługi w zakresie pomocy prawnej obejmują między innymi: poradnictwo prawne - udzielanie porad, szukanie najlepszych rozwiązań dla danej sytuacji,opracowywanie aktów prawnych, pełnomocnictw i ważnych dokumentów,obronę w sprawach karnych,reprezentowanie klienta przed sądem lub ważnymi organami administracyjnymiopracowywanie umów i regulaminów,pomoc rodzicom (uznanie ojcostwa, alimenty, rozwody),pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, koncesji i zezwoleń,zabezpieczanie klienta i jego firmy przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. W praktyce pomoc prawna to zbiór wszystkich usług, które mogą wspomóc klienta w jego sprawie od strony prawnej. Korzystają z nich zarówno osoby indywidualne, jak i firmy. Wybierając się do sądu zawsze warto zatrudnić doświadczonego pełnomocnika, który będzie występował w imieniu strony. Posiada on niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić pomyślny przebieg czynności sądowych.  Pomoc prawna Kartuzy – kogo wybrać? Pojawia się problem wyboru odpowiedniej Kancelarii Adwokackiej. Duże zapotrzebowanie na usługi prawne sprawił, że nie mamy trudności ze znalezieniem wielu specjalistów. Niestety, nie wszyscy mogą pochwalić się wyjątkowo dobrymi efektami swojej pracy. Usługi prawne to szczególna dziedzina, która wymaga zaangażowania, cierpliwości oraz dokładności. Dokonując wyboru adwokata lub radcy prawnego należy kierować się kilkoma kwestiami, takimi jak: doświadczenie,duża wiedza teoretyczna,uczciwość,szacunek. Co nam gwarantuje wybór odpowiedniego adwokata lub radcy? Doświadczenie praktyczne i duża wiedza teoretyczna to podstawy w wyborze adwokata czy radcy. Otrzymujemy gwarancję, że będzie on dobrze wiedzieć, co robić na każdym etapie działań. Nawet, jeśli pojawią się komplikacje czy utrudnienia. Doświadczenie na sali sądowej także jest istotne - nikt nie chciałby być reprezentowany przez adwokata, który się stresuje, jąka, myli czy nie wie, w którym momencie powinien się odezwać. W połączeniu z obszerną wiedzą teoretyczną z zakresu prawa mamy pewność, że nasza sprawa zakończy się pomyślnie, z korzyścią dla nas. Adwokat musi na bieżąco się uczyć, ponieważ prawo jest zmienne, każdego roku powstają nowe akta, regulacje czy normy. Konieczne jest posiadanie aktualnej wiedzy, a nie tej sprzed kilku lat.  Mając doświadczonego specjalistę warto zwrócić uwagę na jego uczciwość. Powinien na bieżąco informować klienta o postępach spraw, podejmować działania w sposób jasny dla każdej strony oraz udzielać informacji w zakresie wynagrodzenia. Z kolei szacunek do ludzi sprawi, że współpraca będzie przebiegać w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze. Szukając pełnomocnika do Sądu w Kartuzach lub skutecznego i rzetelnego adwokata warto zdecydować się na Kancelarie Adwokackie Budnik i Zamojska. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną.

czytaj więcej

Reprezentacja przed sądem Kartuzy. Kogo wybrać jako pełnomocnika?

Oferta usług prawniczych jest obecnie bardzo szeroka. Radca prawny, rzecznik patentowy, adwokat, prawnik, windykator – to tylko kilka podstawowych pojęć z zakresu postępowania cywilnego. Współcześnie coraz częściej jesteśmy zmuszeni do występowania na sali sądowej. Nie mamy jednak uprawnień ani odpowiedniej wiedzy, aby kompleksowo zająć się swoją sprawą. W tym celu warto zatrudnić pełnomocnika. Zajmują się tym radcy prawni oraz adwokaci. Spis treści: Pełnomocnictwo procesowe – na czym polega kompleksowa obsługa?Wybór radcy prawnego – czym się kierować?Adwokat czy radca prawny? Pełnomocnictwo procesowe – na czym polega kompleksowa obsługa? Pełnomocnikiem procesowym zostaje upoważniony reprezentant strony postępowania cywilnego, który może dokonywać rozmaitych czynności procesowych (np. wnoszenie pism procesowych). Zajmuje się załatwianiem wszystkich niezbędnych czynności w sprawach związanych z interesami strony. Kompleksowa i profesjonalna obsługa prawna jest niezbędna, aby sprawa sądowa odbywała się z korzyścią dla strony. Pełnomocnikiem procesowym może zostać adwokat lub radca prawny, pozostający w stałym stosunku zlecenia. Obydwaj mogą reprezentować klienta w sądzie każdej instancji oraz przed organami administracyjnymi. W ich kompetencjach leży również udzielanie porad prawnych i przeprowadzanie konsultacji. Sprawy w sądzie często dotyczą m.in.: ustalania pochodzenia dziecka (np. gdy pojawia się zaprzeczenie pochodzenia dziecka),wnoszenia skargi kasacyjnej rozwodów,roszczeń związanych z prawem autorskim (np. gdy dalsze rozpowszechnianie artykułu nastąpiło bez zgody jego autora),odszkodowań roszczeń wynikających z umów  (np. w sprawach dotyczących złamania praw pracownika),naruszenia praw konsumentów (tzw. ochrona konsumentów),konfliktów związanych z nieruchomościami,niejasności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (np. niespełnianie ustawowych warunków prowadzenia działalności rolniczej). Pełnomocnik zajmuje się także ochroną praw konsumentów, rolników indywidualnych oraz firm. Stanowi stronę w postępowaniu cywilnym (w którego skład wchodzi prawo spadkowe, pracy, rodzinne, handlowe, rzeczowe oraz zobowiązań) na każdym etapie czynności prawnych. Pełnomocnik może wnieść skargę kasacyjną, a także wystąpić w ramach reprezentacji organizacji społecznej czy podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.  Adwokat lub radca prawny może był pełnomocnikiem osoby prawnej oraz fizycznej, jak również może się do niego zgłosić przedstawiciel organizacji zrzeszającej wielu członków. Podsumowując, występuje w imieniu swojego klienta na każdym etapie postępowania sądowego. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy rodzinie, organizacji społecznej oraz każdemu, kto zdecyduje się na korzystanie z jego usług. Wybór radcy prawnego – czym się kierować? Od pełnomocnictwa w dużej mierze zależy wynik rozprawy. Aby adwokaci lub radcowie prawni mogli przyjąć stronę w postępowaniu cywilnym, osoby pozostające z nimi w interesie muszą udzielić pełnomocnictwa. To jednak specjaliści przygotowują treść pełnomocnictwa oraz wszystkie niezbędne dokumenty. Ważne jest więc, aby mieli dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną - muszą znać wszystkie szczegóły i luki prawne w sprawach związanych z aktualnym procesem. Dodatkowo koniecznie muszą znać kodeks postępowania cywilnego i być na bieżąco z nowymi zasadami. Każdego roku powstają nowe akty prawne - osoba sprawująca pełnomocnictwo powinna cechować się rozległą wiedzą. Osoba pozostająca pełnomocnikiem strony jest w stałym stosunku zlecenia. Bez względu na obrót spraw ma dążyć, aby uzyskać jak najlepsze warunki dla klienta. Liczy się elokwencja, determinacja, kontaktowość i empatia. Adwokat czy radca prawny?  Pełnomocnictwa w sprawach sądowych można udzielić zarówno adwokatowi, jak i radcy prawnemu. Do niedawna istniały znaczące różnice między tymi zawodami. Tylko adwokat mógł zostać pełnomocnikiem w sprawach karnych, karnoskarbowych czy rodzinnych (zaprzeczenie pochodzenia dziecka, czynności mające na celu udzielanie pomocy rodzinie itd.). Od 2007 roku pełnomocnikiem procesowym może zostać każdy z nich i nie ma już żadnych przeciwwskazań do wybierania radców prawnych. Pomimo tego pełnomocnik wciąż najczęściej jest adwokatem. Wybierając specjalistę najlepiej kierować się kompetencjami, ilością wygranych spraw, zadowoleniem poprzednich klientów oraz doświadczeniem. Przykładowo, w Kartuzach wciąż prym wiodą Kancelarie Adwokackie Budnik i Zamojska.

czytaj więcej

Zmiana Siedziby Kancelarii

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. zmianie uległ adres siedziby naszej Kancelarii. Aktualny adres to Kartuzy, ul. Gdańska 14/3. Serdecznie zapraszamy do naszego nowego biura.

czytaj więcej
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.