Aktualności

Reprezentacja przed sądem Kartuzy. Kogo wybrać jako pełnomocnika?

Oferta usług prawniczych jest obecnie bardzo szeroka. Radca prawny, rzecznik patentowy, adwokat, prawnik, windykator – to tylko kilka podstawowych pojęć z zakresu postępowania cywilnego. Współcześnie coraz częściej jesteśmy zmuszeni do występowania na sali sądowej. Nie mamy jednak uprawnień ani odpowiedniej wiedzy, aby kompleksowo zająć się swoją sprawą. W tym celu warto zatrudnić pełnomocnika. Zajmują się tym radcy prawni oraz adwokaci.

Spis treści:

  1. Pełnomocnictwo procesowe – na czym polega kompleksowa obsługa?
  2. Wybór radcy prawnego – czym się kierować?
  3. Adwokat czy radca prawny?

Pełnomocnictwo procesowe – na czym polega kompleksowa obsługa?

Pełnomocnikiem procesowym zostaje upoważniony reprezentant strony postępowania cywilnego, który może dokonywać rozmaitych czynności procesowych (np. wnoszenie pism procesowych). Zajmuje się załatwianiem wszystkich niezbędnych czynności w sprawach związanych z interesami strony. Kompleksowa i profesjonalna obsługa prawna jest niezbędna, aby sprawa sądowa odbywała się z korzyścią dla strony.

Pełnomocnikiem procesowym może zostać adwokat lub radca prawny, pozostający w stałym stosunku zlecenia. Obydwaj mogą reprezentować klienta w sądzie każdej instancji oraz przed organami administracyjnymi. W ich kompetencjach leży również udzielanie porad prawnych i przeprowadzanie konsultacji. Sprawy w sądzie często dotyczą m.in.:

  • ustalania pochodzenia dziecka (np. gdy pojawia się zaprzeczenie pochodzenia dziecka),
  • wnoszenia skargi kasacyjnej rozwodów,
  • roszczeń związanych z prawem autorskim (np. gdy dalsze rozpowszechnianie artykułu nastąpiło bez zgody jego autora),
  • odszkodowań roszczeń wynikających z umów  (np. w sprawach dotyczących złamania praw pracownika),
  • naruszenia praw konsumentów (tzw. ochrona konsumentów),
  • konfliktów związanych z nieruchomościami,
  • niejasności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (np. niespełnianie ustawowych warunków prowadzenia działalności rolniczej).

Pełnomocnik zajmuje się także ochroną praw konsumentów, rolników indywidualnych oraz firm. Stanowi stronę w postępowaniu cywilnym (w którego skład wchodzi prawo spadkowe, pracy, rodzinne, handlowe, rzeczowe oraz zobowiązań) na każdym etapie czynności prawnych. Pełnomocnik może wnieść skargę kasacyjną, a także wystąpić w ramach reprezentacji organizacji społecznej czy podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej. 

Adwokat lub radca prawny może był pełnomocnikiem osoby prawnej oraz fizycznej, jak również może się do niego zgłosić przedstawiciel organizacji zrzeszającej wielu członków. Podsumowując, występuje w imieniu swojego klienta na każdym etapie postępowania sądowego. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy rodzinie, organizacji społecznej oraz każdemu, kto zdecyduje się na korzystanie z jego usług.

Wybór radcy prawnego – czym się kierować?

Od pełnomocnictwa w dużej mierze zależy wynik rozprawy. Aby adwokaci lub radcowie prawni mogli przyjąć stronę w postępowaniu cywilnym, osoby pozostające z nimi w interesie muszą udzielić pełnomocnictwa. To jednak specjaliści przygotowują treść pełnomocnictwa oraz wszystkie niezbędne dokumenty. Ważne jest więc, aby mieli dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną – muszą znać wszystkie szczegóły i luki prawne w sprawach związanych z aktualnym procesem. Dodatkowo koniecznie muszą znać kodeks postępowania cywilnego i być na bieżąco z nowymi zasadami. Każdego roku powstają nowe akty prawne – osoba sprawująca pełnomocnictwo powinna cechować się rozległą wiedzą.

Osoba pozostająca pełnomocnikiem strony jest w stałym stosunku zlecenia. Bez względu na obrót spraw ma dążyć, aby uzyskać jak najlepsze warunki dla klienta. Liczy się elokwencja, determinacja, kontaktowość i empatia.

Adwokat czy radca prawny? 

Pełnomocnictwa w sprawach sądowych można udzielić zarówno adwokatowi, jak i radcy prawnemu. Do niedawna istniały znaczące różnice między tymi zawodami. Tylko adwokat mógł zostać pełnomocnikiem w sprawach karnych, karnoskarbowych czy rodzinnych (zaprzeczenie pochodzenia dziecka, czynności mające na celu udzielanie pomocy rodzinie itd.). Od 2007 roku pełnomocnikiem procesowym może zostać każdy z nich i nie ma już żadnych przeciwwskazań do wybierania radców prawnych. Pomimo tego pełnomocnik wciąż najczęściej jest adwokatem.

Wybierając specjalistę najlepiej kierować się kompetencjami, ilością wygranych spraw, zadowoleniem poprzednich klientów oraz doświadczeniem. Przykładowo, w Kartuzach wciąż prym wiodą Kancelarie Adwokackie Budnik i Zamojska.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.